TODAY  zondag 26 maart 2017

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Op onze leveringen zijn voorwaarden van toepassing zoals die zijn verwoord in de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998. Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer. Een gedrukt exemplaar zullen wij u op verzoek toezenden. In aanvulling op genoemde voorwaarden zijn onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Prijzen: al onze prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.

Levering: na uitvoering van een kredietwaardigheidscheck leveren wij op basis van uw informatie en ter beoordeling aan ons, indien de afmetingen van het bestelde artikel en de omvang van de betreffende deuropening dit toestaan, achter de eerste deur op de begane grond, op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen hierop zijn in overleg mogelijk. Eventuele extra kosten worden doorberekend. Om problemen te voorkomen verzoeken wij u alert te zijn op geschiktheid van de toegangsmogelijkheden van het afleveradres, werkzaamheden bestrating, directe toegangswegen ed. en ons hierover tijdig te informeren. Indien als gevolg van het onthouden van actuele informatie daarover levering op het afgesproken tijdstip niet mogelijk is, zal een nieuwe afspraak voor aflevering worden gemaakt. De extra transportkosten die hierdoor ontstaan worden u echter wel in rekening gebracht.

Transport: franco Nederland.

Verpakking: al onze artikelen zijn voorzien van een adequate verpakking.

Betalingstermijn: binnen 30 dagen na factuurdatum.

Ordertoeslag kleine orders: voor orders tot 150 euro geldt een administratieve toeslag van 15 euro.

Express racks: voor 16.00 uur besteld, de volgende dag geleverd in Nederland en België (mits voorradig).

Wandkasten: wandkasten uit de MWE productgroep zijn meestal direct leverbaar door voorraadhoudende distributeurs. De overige wandkasten zijn in overleg.

Reguliere levertijd: op maat gemonteerd Varicon M® assortiment in 5 werkdagen (bij aantallen boven 10 kasten wordt in overleg een gedetailleerde planning afgesproken).

Levertijd maatwerk en projecten: hiervoor worden in overleg specifieke leverschema's overeengekomen.

Bewaarservice: in het geval dat u geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden willen wij u graag van dienst zijn en kan in overleg de reeds ter verzending klaar staande order tijdelijk worden opgeslagen. Onze opslagruimte is echter beperkt. De maximale bewaarduur is daarom 3 maanden waarna verzending plaats vindt naar een in overleg te bepalen locatie. Op dat moment zal tevens facturering plaatsvinden. Als geen bijzondere opslag omstandigheden van toepassing zijn brengen wij u voor deze bewaarservice per maand een vergoeding in rekening van 2% van de orderwaarde.

Verkeerd afleveradres: indien goederen onbestelbaar blijken kan tegen vergoeding een nieuwe leverdatum overeengekomen worden. De extra kosten worden doorberekend. U kunt dit mogelijk voorkomen door op alle orders een contactpersoon met telefoonnummer te laten vermelden.

Bijzondere leveringsvormen en service: in overleg kunnen bijzondere logistieke services en leveringsvormen worden afgesproken.

Orderwijziging: afhankelijk van de gevraagde orderwijziging behouden we ons het recht voor een meerprijs in rekening te brengen, alsmede de levertijd te herzien.

Annulering order: annulering na orderacceptatie is in overleg, en na acceptatie door ons, mogelijk tegen een vergoeding van minimaal 30% van de orderwaarde met een minimum van 50 euro.

Retourzendingen: retourzendingen zijn alleen mogelijk na schriftelijke overeenstemming. Bij retourzending zal, mits onbeschadigd ontvangen en courant, maximaal 70% van de netto artikelwaarde worden gecrediteerd. De retourzending vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de afzender. Wij attenderen u op gebruik van deugdelijk verpakkingsmateriaal en stellingen. Na ontvangst in ons magazijn worden de retour gezonden artikelen door ons beoordeeld en wordt de definitieve waarde bepaald.

Wijzigingen in productspecificaties en prijzen voorbehouden.

Voor actuele informatie kunt u onze website raadplegen of contact opnemen met onze verkoopafdeling. De verkoopafdeling is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur:

 

Wij helpen u graag bij het samenstellen van de beste oplossing voor uw specifieke situatie!

 

Productzoeker

Met onze productzoeker doorzoekt u eenvoudig onze catalogus. U kunt zoeken op productnaam, omschrijving of artikelnummer.